Zagreb, Jelekovići 8
HRVATSKA / CROATIA
Tel.: 01/ 5614-261
Mob.: 098-9603-627

degraf@degraf.hr

HR4523600001101936244
OIB: 42605495062
posjetnice

GRAFIČKI DIZAJN

Grafička priprema : Grafički dizajn

Kada sami krenete u avanturu zvanu grafička priprema prvo se morate konzultirati s tiskarom u kojem programu da napravite samu pripremu.


Programi za grafičku pripremu

Ovdje smo naveli samo najčešće korištene vektorsko - rasterske programe u kojima možete napraviti grafičku pripremu, prijelom knjiga, časopisa, brošura, plakata, letaka, posjetnica, logotipova, kalendara...


Vektorski programi

Rasterski programi

Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Corel Draw
Macromedia Freehand

Adobe Photoshop
Corel Photo Paint


CorelDraw, Illustrator, FreeHand i Indesign

  • Tekst ne stavljati blizu ruba stranice (zbog rezanja), tekst odmaknite najmanje 4mm od ruba.

  • Obavezno sve fontove pretvoriti u krivulje.

  • Rezolucija slika 300dpi u CMYK modelu kako bi boje na ekranu i tisku bile približno iste.

  • Napraviti napust (min. 2.5mm) ukoliko slike ulaze u zonu za rezanje.

Kada pregledate dokument i utvrdite da nema grešaka, pošaljite nam .PDF datoteku na e-mail i mi obavljamo sve ostalo (montaža...)

Photoshop i Corel Photo Paint upute

Photoshop je program koji se razlikuje od vektorskih jer prvenstveno služi za obradu i manipulaciju fotografija, ali u pravim rukama to je program sa kojim možete napraviti gotovo sve što i u vektorskim.

  • Rezoluciju postavite na minimalno 300 dpi, ukoliko se koristi sitniji tekst preporučamo 600 dpi.

  • Obavezno dokument napraviti veći za min. 2.5mm (napust) na sve 4 strane.

  • Tekst ne stavljati blizu ruba stranice (zbog rezanja) odmaknite najmanje 4mm od ruba za rezanje.

  • Dokument pretvoriti u CMYK model

Kada pregledate dokument i utvrdite da nema grešaka, pošaljite nam .JPEG datoteku na e-mail i mi obavljamo sve ostalo (montaža...)


Možemo li sve to mi napraviti za Vas? naravno da možemo.
Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte

Formati i dimenzije papira (mm)

A Formati

B Formati

C Formati

A0 - 841 × 1189
A1 - 594 × 841
A2 - 420 × 594
A3 - 297 × 420
A4 - 210 × 297
A5 - 148 × 210
A6 - 105 × 148
A7 - 74 × 105
A8 - 52 × 74
A9 - 37 × 52
A10 - 26 × 37

B0 - 1000 × 1414
B1 - 707 × 1000
B2 - 500 × 707
B3 - 353 × 500
B4 - 250 × 353
B5 - 176 × 250
B6 - 125 × 176
B7 - 88 × 125
B8 - 62 × 88
B9 - 44 × 62
B10 - 31 × 44

C0 - 917 × 1297
C1 - 648 × 917
C2 - 458 × 648
C3 - 324 × 458
C4 - 229 × 324
C5 - 162 × 229
C6 - 114 × 162
C7 - 81 × 114
C8 - 57 × 81
C9 - 40 × 57
C10 - 28 × 40


Pitajte nas cijenu tiska za vaš proizvod.

Preporučite nas!
vizitkee podsjetnice vizit karte

© 1997-2017 Tiskara DeGRAF Sva prava pridržana